Najbardziej znaczące przyczyny obecnego kryzysu ekonomicznego
Nasz świat znajduje się teraz w wielkim kryzysie gospodarczym. Chociaż ciężko porównywać obecną sytuację do takiej, która miała miejsce przed wojną, to jednak problem jest bardzo duży. Jakie są w takim razie najbardziej istotne przyczyny aż tak dużego kryzysu ekonomicznego? Oczywiście kryzysy nie są nowym zjawiskiem, ale wszystko ma swoją przyczynę. A więc tak naprawdę źródło obecnego kryzysu mieści się w USA. Przecież to w tym kraju banki operowały wielkimi pieniędzmi, bez żadnej kontroli odpowiednich instytucji. Banki w istocie nie są zwykłymi przedsiębiorstwami, a więc muszą być bardzo mocno kontrolowane – zabrakło tego.
Tak naprawdę liberalizacja branży bankowej rozpoczęła się za Reagana – zapewne najwybitniejszego prezydenta USA. Kroczek po kroczku wielkie banki miały coraz większą swobodę, mogły udzielać pożyczek tym osobom, które faktycznie nawet nie powinny być wpuszczone do banku. Później Bill Clinton wprowadził tę ustawę, która spowodowała, że normalne banki dostały możliwość działania. A więc typowe banki połączyły się z bankami komercyjnymi – to nieodpowiednie połączenie, bo banki powinny być pewnymi instytucjami. Czy banki szwajcarskie byłyby tak powszechnie szanowane, gdyby tak bardzo ryzykowały? Naturalnie nieodpowiednia polityka władz Stanów Zjednoczonych to nie wszystko. Najbardziej istotna jest po prostu typowa ludzka chciwość.

Comments are closed.